Nijs Verveer.


Nijs Verveer veerman Rederij op de Lek
Op de achtergrond cafe Lodder Ringdijk Slikkerveer.
Links de Benedenrijweg met de Chr.School
Arbeid,
Veronderstel eens dat u s'morgens niet moet beginnen van een taak,
Dat u geen vasten plichten moest verrichten
Dat wenscht toch menigeen
Als u eens juist kon doen en laten,
Waaraan u zin had
Denkt u dat u met al die vrijheid,
Oprecht gelukkig wezen zou zijn.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?