Molens in Ridderkerk


Aan het Dijkje te Bolnes op de hoek van de Kievitsweg stond de watermolen die de achterliggende polder droog hield. De romp heeft nog als wonning dienst gedaan.

Deze molen was een overblijfsel van een groep van 4 poldermolens die de polder Nieuw Reijerwaard bemaalde. Deze boezemmolens maalde het water uiteindelijk via een uitwateringssluis uit op de Nieuwe Maas. De molens werden buiten gebruik gesteld in 1880 waarna een stoomgemaal het werk overnam. En de molens werden op 1 na afgebroken. De molen waarvan de romp is blijven staan werd aangeduid met nr 3. Begin zestiger jaren werd de vervallen romp afgebroken.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?