Zijaanzicht van de Gerf.kerk te BolnesVolgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?