Kerkgebouw 2009 hoek StadhouderslaanVorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?