Pentekening 1931.


Eerste steen gelegd 16-05-1931 door Wel eerw. Heer Ds. R. Steenbeek.
In gebruik 29 december 1931.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?