Huiskamer met boven de tafel de olielampVorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?