Dijkdoorbraak Veerweg.


Dijkdoorbraak nabij de watertoren van Slikkerveer.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?