Mobilisatie 1914 - 1918


September 1915 is het Nederlandse leger gemobiliseerd.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?