Koninginnedag 31 aug. 1938


Ringrijden in het doncksebos Koninginneag 31 aug.1938
De tilbury en paard (Emma van Waarde) zijn van de Fam.Pons
Op de tilbury zitten Netty Groenenveld (later gehuwd met Piet Roos) en
Leen Pons

Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?