Veerhuis aan de Ringdijk met haventje


Een sloep met 'franse soldaten' legt aan,

Het Veerhuis aan de Ringdijk te Slikkerveer met daarnaast een grote schuur met op het naambord Koper- en Metaalgieterij J. Pool.
Onder het naambord staat nog vermeld: Stalhouderij.
Foto is gemaakt in 1913 tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van de 100-jarige onafhankelijkheid van Nederland.
De Franse tijd eindigde in 1813 toen keizer Napolein-Bonaparte werd verslagen. Het was daarmee het einde van de Nederlandse-Republiek en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden eindigde in 1795 met de komst van de Bataafse Republiek.
In 1806 werd het Koninkrijk Holland.opgericht. Nadat Napoleon Bonaparte in 1813 verslagen was, werd koning Willem I als vorst ingehuldigd.
In 1913 en in 2013 werd de onafhankelijkheid van Nederland gevierd. Vaak werd bij die gelegenheden de aankomst van de toekomstige Koning Willem I op het strand van Scheveningen nagespeeld,

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?