Kon.Wilhelmina bezoekt Land- en Tuinbouwtentoonstelling 1927


Ingang van het feestterrein bij Wiek Dam,
De landbouwtentoonstelling toen Wilhelmina langs kwam in 1927.
Links nog net een stukje van de oude boerenhoeve Bouwlust van Wiek Dam,
Vlak daarna tot op de grond afgebrand. De opvolger was de boerderij Rocanna, waarvan het woonhuis nog steeds aan de Molensteeg staat,

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?