Kon.Wilhelmina bezoekt Land- en Tuinbouwtentoonstelling 1927


Tijdens het bezoek van Koningin Wilhelmina aan de landbouwtentoonstelling op het terrein van Wiek Dam kon zelfs de luxe Spijker niet op eigen kracht uit de modder komen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?