Kon.Wilhelmina bezoekt Land- en Tuinbouwtentoonstelling 1927


September 1927
Bloemenhulde voor het postkantoor - gemeentehuis door leerlingen van de Chr.Kerkwegschool nu Rehobothschool.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?