Bouwrijp maken van de polder Donkersloot


Bouwrijp maken van de polder Donkersloot
Op de foto bezig met het slopen van het watergemaal. Onder nog net zichtbaar de zijtak van de oude Haven.
Nog net zichtbaar op de achtergrond de kantoren en fabrieksgebouwen van Smit - Slikkerveer.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?