Ombouw Crezéepolder naar natuur gebied.2016


Zoals het was. Gezicht vanaf de uitkijktoren in de Gorzen in 1997 voor de ombouw naar natuur- gebied in 2016.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?