Vermoedelijk Gem.zangver. "Zanglust" bij Chr.school Sl.veerVorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?