Groepsfoto uit 1904 van de Chr.Zangver. Pr.dijk/Oostendam


Een groepsfoto uit 1904 Verder zijn er geen gegevens

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?