Knust en Arbeid


Omstreeks 1940
"Kunst en Arbeid" Bolnes.
Concours in Rhoon

Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?