De Lofstem in 1912 ( Ridderkerks Zangkoor)


1912
"De Lofstem", een dameskoor omstreeks 1912, wordt als voorloper gezien van "Ridderkerks Zangkoor", dat nu Chr. Oratorium Vereniging Ridderkerk heet. De dirigent in 1912: T.C. Buising. Vandaag: Frans van Tilburg
Het "Comite voor "De Wet" te Ridderkerk.
Zittend in de voorste rij de bestuursleden de heeren W. van Jolingen, B.Vlasblom, G van Beek Azn, C Lodder en J de Ruiter

Deze vereniging was de voorloper van het Ridderkerks Zangkoor

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?