Voetbalvereniging "Bolnes".


Een groep van de voetbalvereniging "Bolnes" en haar supporters, ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de vereniging door de supporters aangeboden.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?