Groepsfoto uit 1916 met dirigent Scheurwater


Van het vooroorlogse "Excelsior" van Bolnes is deze foto bewaard gebleven. Dirigent (zittend met bolhoed) was de legendarische Bolnessenaar Jilles Scheurwater. De foto dateert van 1916.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?