Aanschaf instrumenten Harpe Davids


Kort na de oprichting werd een bedrag van ongeveer 1900 gulden opgehaald. Trots op de nieuwe aangeschafte instrumenten

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?