Foto van het korps


1928
Harpe David opgesteld voor de Dr. Kuyperschool met het eerste vaandel en petten volgens 'Fransch' model

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?