De keuring van geiten in de twintiger jaren


De keuring van de Ridderkerkse geitenfokvereniging vonden in de twintiger jaren veelal plaats op het erf van de boerderij van Ies van der Waal (later Wim Bol).
U zult het nauwelijks herkennen, maar ongeveer op deze plaats stond toen later de oude Hema (Raadhuisplein).

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?