Herinneringsplaquette in de muur van de bibliotheek Bolnes


Herinneringsplaquette in de muur van de bibliotheek Bolnes.

Het nieuwbouwplan kampte met twee hoofdproblemen; het verkrijgen
van de benodigde grond en de financiering. Een belangrijke impuls was
de schenking van een bedrag van Fl 50.000,- door Boele’s Scheepswerven
en Machinefabriek, die dit geld al jaren geleden aan de Stichting de
Ridderkerkse gemeenschap ter beschikking stelde met de boodschap er iets
voor de burgerij in Bolnes mee te doen.Nadat de bewoners van Bolnes aan de
Maaslaan de bouw van de nieuwe bibliotheek hadden kunnen volgen, werd
het fraaie pand op 22 oktober 1968 geopend door Boeles oudste directeur, de
heer Joh. Boele, die hiervoor even als bibliothecaris optrad.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?