Opening bibliotheek Slikkerveer


21-3-1964
Opening bibliotheek aan de Graaf Lodewijkstraat Slikkerveer.

Vlnr: Westijn, de Zeeuw, Sevenhuijsen secr/penningmeester db, Mijnders voorzitter db, van Vliet Alg directeur db, mevr Brouwer, mevr Kievenaar en mevr Geervliet

In 1965 bestond het bestuur uit; H.W. Meijnders, voorzitter, R. Sevenhuijsen,
secretaris-penningmeester, A. van Vliet, lid dagelijks bestuur, mevr. A.C.
Geervliet-Gautier,mevr.H.W. Kievenaar-Kamp en de heren C.Westeijn enW.J.
de Zeeuw.Een aantal bestuursleden hielp bij bijzondere activiteiten,zoals het
feest ter gelegenheid van de Kinderboekenweek. Evenals in het voorgaande
jaar werd assistentie verleend bij tentoonstellingen in de bibliotheek.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?