Noordhaven


Dit serviceflat voor ouderen aan de Noordstraat in Bolnes. Het gebouw, dat is gebouwd, in opdracht van de Stichting algemeen bejaardencentrum Ridderkerk, is geopend op 18 januari 1973 door W.Drees sr. Serviceflat voor bejaarden aan de Noordstraat in 1973.
Thans onder beheer van Woonvisie

Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?