Openbare lagere school over de brug.


Juf. Miena van Nes en meester Slooff.
Wout Vink, Bets Moret, A.Moret, M. van Wingerden, Gerrit Punt, J.Punt, en liggend Piet Zevenbergen.

Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?