Klassefoto OBS Over de brug van voor 1940


Klassefoto OBS Over de brug van voor 1940
Klas 6
Onderwijzend personeel
vlnr meester Brand; meester slooff en juffr hageman

onderste rij vlnr
Henk Hoogzand ? ? Lena Ritmeester; Leo Lodder

2e rij van onder
Kees visser ? ? Bram Hooghart; Arie Legerstee
Achterste rij vlnr
Han de Zeeuw ? ? meester Brand ? Marie van Oorschot meester Slooff; Ria Huizer ; Bea Rutten; Annie Legerstee; Pietje Huizer en juffr Hageman

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?