Klassefoto 6e klas omstreeks 1940


Klassefoto 6e klas uit omstreeks 1940.

In het midden hoofd van de school Slooff

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?