Dorpschool "Zandpad".


Dorpschool "Zandpad".
Met schooljuffrouw Emck en Van Nes

Op het leibord staat 29 juni 1904 6e klas .Alida Dijksman staat geheel links vooraan,
Verder staat mogelijk haar broertje Kees Dijksman 2e van links van de kinderen, achterste rij.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?