Lagere Chr School "Kerstenschool"


Klassefoto,
Jaar en namen zijn niet bekend.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?