Klassefoto uit 1912


Foto uit 1912 met schooljuffrouw Zwiers
Hoofdonderwijzeres Emck

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?