Groepsfoto uit +/- 1935


Voorste rij vlnr
1- onbekend, 2- Gerrit de Weert


 1. Neeltje Kranendonk
 12. Fenn van Dijk
 22. Teun v.d. Berg
 2. Nelly Kranendonk
 13. Herman Vermaat
 23.
 3. Willy v.d. Padt
 14. Jo Roos
  4. Addy Hendriksen
 15. Jan van Gelder
 25. Piet Fraanje
 5. Juffr. Dekema
 16. Ton de Waard
 26. Arie Kooijman
 6. Ine van Vliet
 17. Dhr. H, v. Dijk, school hoofd
 27. Gerrit de Haan
 7. Lena Pol
 18. Jan de Jong
 28.
 8. Tiny van Rij
 19. Jan Kind
 29.
 9. Jaap v.d. Herik
 20. Jan Mulder
 30. Willem van der Weiden
 10. Tjeerd de Rooij
 21. Leo Romijn
 31. Leen de Jong
 11.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?