Kuyperschool Chr Dr A. Ridderkerk


Schooljaar 1928
Klassefoto
meester Burggraaf en juffrouw Dekema

1. Bram van Nielen
 16. Ton de Haan
 31. Corry de Haan
 2. Henk van Golen
 17. Dammes Klootwijk
 32. Corry van Straaten
 3. Chiel Lodder
 18. Ko van Noppen Azn
 33. Jani Stolk
 4. Joop van de Steen
 19. Bonnie Mater
 34. Bets van Gelder
 5. Wim Hordijk
 20. Cor de Haan
 35. Anna Bakker
 6. Gerrit Put
 21. Wim de Waardt
 36. Klazina de Haan
 7. Bas Nugteren
 22. Adrie Rottier
 37. Maria Lodder
 8. Adrie Witter
 23. Henk in 't Veld
 38. Hillie Oosterbeek
 9. Arie van Gemerden
 24. Cor van Gent
 39. Treinie Berkman
 10. Adrie Kooiman
 25. Bert van de Nadort
 40. Alie van der Staaij
 11. Meewis Vermeer
 26. Willy Otto
 41.
 12. Goof Gerritse
 27. Diana de Snoo
 42. Henk Gravestein
 13. Bas van Gelder
 28. Mario van Dongen
 43. Herman Bajkker
 14. Leo van de Drift
 29. Gerda Stok
 44. Mr. Burggraaf
 15. Piet van de Nadort
 30. Corry Heester
 45. Juffr. Dekema

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?