Kuyperschool Chr Dr A. Ridderkerk


Personeel
Op deze foto staat het personeel. Helemaal links op de voorste rij staat Dr. v.d. Drift; naast hem staat dhr. F.P. van Rij.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?