Schoolgebouw katholiek basisonderwijs


Van 1964 tot 1970 hier op school gezeten. Zuster Anne was de juf van de eerste klas. Vorig jaar is ze eindelijk met pensioen gegaan en heeft in het zaaltje naast de school een afscheidsreceptie gegeven voor oud leerlingen. De docenten die ik heb gehad waren de heren De Graaf, De Groot en Mulder. Mevr v Berkum en juffrouw Jansen.
Info: Elvire Lapre

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?