Chr. School aan de Ben.Rijweg te Bolnes


De school is gesticht in 1884. De eerste aanvraag om de sloot te dempen werd gedaan in 1901. Het polderbestuur antwoordde daarop onder dagtekening 15 mei 1901: "Ingevolge een van U ingekomen verzoek, om de sloot langs de Beneden rijweg voor de Christelijke School te Bolnes, op een lengte van 20 meter bij een behoorlijke riolering te mogen dempen, zulks kan door ons Bestuur aan particulieren moeilijk worden toegestaan, om reden wanneer het den enen wordt vergund, het dan ook den andere niet kan worden geweigerd en terwijl dan bij een meerdere demping dier sloot, de huizen langs de binnenkant van de dijk niet alleen verstoken zijn van hun waterstappen, maar dan ook geen behoorlijke riolering meer hebben tot ontlasting van hun overtollig water. Hoewel overtuigd, dat bij een gehele demping dier sloot de reinheid ten zeerste zou bevorderen, toch kan het Polderbestuur, zonder wijziging in de bestaande Polderkeuren, hiertoe in dit geval geen vergunning verlenen". Het doet merkwaardig aan dat men 70 jaar geleden de sloot als riolering ziet voor de er langs staande huizen en toch tegelijk de waterstappen voor deze huizen wenst te behouden. Deze stappen moesten het scheppen van water uit de sloot voor wassen en boenen vergemakkelijken. Zij werden overal gebruikt, maar mochten volgens polderkeur niet verder dan een halve meter in de sloot uitsteken. In het volgende jaar werd door de polder toch toegestaan een stuk afwatering wat verder langs de benedenrijweg te dempen. Daardoor werd de mogelijkheid geschapen om de in 1883 gebouwde gereformeerde kerk te verlengen tot vlak langs de rijweg. De school werd in 1911 tot het school-huis verbouwd door tussen-voegen van een verdieping.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?