Chr.school aan de Ben.Rijweg te Bolnes


Jan de Sterker heefft vanaf 1946 op deze school gezeten ,alleen het laatste (7de) leerjaar in de consistorie van de gereformeerde kerk les gehad, i.v.m. dat er voor deze klas geen lokaal in deze school aanwezig was Ik behoorde tot de groep die te jong waren om naar het voortgezet onder wijs te mogen (je moest 12 jaar en 8 mnd oud zijn om van deze school af te mogen(l.o) een leuk jaar daar door gebracht..

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?