Kleuterschooltje Kinderkaravaan


Kleuterschool gebouwd nabij de Johannes Postschool.
G. Alewijnszstraat,
Kleuterschooltje Kinderkaravaan gebouwd vlakbij de Joh. Postschool.
Later verbouwd tot woonhuizen

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?