Openbare MULO school. Later de Ds. Kerstenschool


Dit is de singelschool gezien vanaf de speelplaats,in het midden onder de wittebalk was de ingang
De openbare MULO school te Ridderkerk. (het hoge gebouw) Later de Ds.Kerstenschool
Het was in het jaar 1919, dat door de heer P. J. Emck, hoofd van de openbare lagere school te Ridderkerk-Dorp, een open brief geschreven werd, waarin hij wees op de noodzakelijkheid, dat in deze gemeente zo niet een Hoger Burgerschool dan toch een MULO school werd opgericht.
Op 10 mei 1920 werd een aanvang gemaakt met de eerste lessen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?