Schoolgebouw Sportlaan afbraak


Generatie op generatie kreeg er les: het oude pand van de christelijke scholengemeenschap Guillaume Farel- sinds 1994 Farel-college genaamd- op de hoehk van de Sportlaan en de Koninginneweg in Ridderkerk.
Na jaren leegstand is in september 1994 begonnen met de sloop van het oude gebouw.

Het nieuwe pand is nu gelegen aan de Kastanjelaan

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?