Ko van der Spoel wordt 90 jaar. Op de foto Co met driespan


Nicolaas van der Spoel werd op 5 april 1896 geboren in Barendrecht, maar ver huisde op 2-jarige leeftijd naar Slikkerveer. Ko, zoals de meeste mensen hem kennen, heeft vrijwel zijn hele leven als 'boerenknecht en ais "eerste bouw knecht" in Ridderkerk gewerkt. Al heel vroeg had hij belangstelling voor het boerenbedrijf. Zo ging hij als schooljongen voor en na schooltijd de kippen voeren bij boer Van der Kulk in Slikkerveer. Hij verdiende daar een stuiver in de week mee
Als elf jarige jongen ging Ko voor een jaar werken bij Sloof manufacturen-zaak. Sloof ventte zijn garen en band langs de deur en Ko werd ingehuurd, om de kruiwagen te duwen. De eerste boer waar Ko voor ging werken was Maaskant. Opa van der Spoel, zoals hij nu in de familie door zijn vele nazaten wordt genoemd, kan nog smakelijk vertellen over die tijd, waarin - hij met de hondenkar ging melken.
Ko vervulde in 1917/18 zijn dienst plicht maar kreeg na een half jaar al vrijstelling omdat hij kon aantonen dat hij in die tijd ergens als bedrijfsleider fungeerde. Overigens was het in die tijd niet gebruikelijk dat je als bouwknecht een vast dienstverband had. Elk jaar verhuurde je je opnieuw
in.
Meestal werden hierover in de herfst- tijd tijdens het ploegen al afspraken gemaakt. Ko van der Spoel, over wiens enorme kracht nu nog verhalen de ronde doen, heeft voor de meeste- boeren in Ridderkerk gewerkt. Zo heeft hij. op de loonlijst gestaan bij Maaskant, Wiek Dam, Aart van den Hoek, Adriaan Blok, Jacob Groenen-boom, Izak van der Waal en Wim Bol. Vele zaken kan hij zich nog haar- fijn herinneren. Zo weet ·hij nog dat een eerste bouwknecht in 1923 f 15;-in de week verdiende. Ko van dér Spoel woonde vele jaren met zijn vrouwen 7 kinderen in een dijkhuisje aan de Ringdijk waar nu het viaduct van de Rotterdamseweg ligt. Bij de watersnood van 1953 heeft dit huis vrijwel helemaal onder water gestaan
en heeft de familie een ander huis betrokken.
Sinds augustus 1985 woont Opa van, der Spoel in het bejaardentehuis Reyerheem en geniette toen met zijn 90 jaar nog een goede gezondheid.. .• 1

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?