Anth. van Vliet oprichter van de werf


In 1909 begonnen de zwagers D de Groot en Anth. van Vliet een scheepswerf onder de naam "de onderneming" te Slikkerveer. Ze namen de werf van Schram over, nadat ze eerst de werf voor korte tijd hadden gehuurd van de heer Schram Deze was op dit terrein begonnen maar verhuisde naar een terrein in Bolnes.
Tot 1977 bleef De Groot en van Vliet een zelfstandige scheepswerf.
Na de fusie met de IJsselwerf in Capelle aan de IJssel gingen ze verder als werkmaatschappij van de toen opgerichte holdingmaatschappij Yssel Vliet Combinatie (YVC).
Aangezien in de loop der jaren de afmetingen van nieuwbouwschepen (en reparatieschepen) steeds groter werden, werd de outillage van de werf in Slikkerveer te klein om deze grotere schepen op de bestaande locatie te bouwen en te repareren.
In 1987 werd besloten om een deel van de outillage van Boele's Scheepswerven en Machinefabrieken te Bolnes over te nemen, wat inhield dat vanaf dat moment alle reparatieactiviteiten binnen YVC op deze nieuwe locatie gingen plaatsvinden. Alle nieuwbouwactiviteiten gingen naar de IJsselwerf in Capelle aan de IJssel.
Dit betekende het einde van alle scheepsbouwactiviteiten op de Slikkerveerse locatie en verdween ook de naam De Groot en van Vliet uit de boeken.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?