Sloopwerkzaamheden


Aan de Ringdijk zijn maandag de sloopwerkzaamheden van de scheepswerf Schram & Van Beek begonnen. De gemeente Ridderkerk en projectontwikkelaar BAM Vastgoed leggen hiermee de basis voor de realisatie van een nieuwe woonwijk.
De sloopactiviteiten op het terrein van circa 3,3 hectare zullen ongeveer twee maanden duren. Per l mei zal vervolgens worden gestart met de sanering van de locatie. Na het ophogen van de grond zullen in het voorjaar van 2005 de werkzaamheden voorlopig worden afgerond. Naar verwachting zal eind 2005 met de bouw van woningen worden begonnen.
De nieuwe woonwijk aan de Nieuwe Maas past binnen de visie van de gemeente om binnen de gemeentegrenzen nieuwbouw te realiseren. BAM Vastgoed heeft voor deze locatie met de gemeente een principeakkoord bereikt voor de bouw van 250 woningen in diverse soorten en typen, zowel eengezinswoningen als appartementen. De wijk is ontworpen als autoluw gebied: parkeren gebeurt grotendeels ondergronds of op eigen terrein. De locatie is vanwege de ligging aan de Nieuwe Maas erg geschikt als woonomgeving. Bovendien grenst het project aan de oostkant aan de grienden, met in het verlengde daarvan natuurgebied het Donckse Bos.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?