Een grote uitbreiding na het bouwrijp maken van de "Slikken"Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?