Bolnes, van Dongen schoenen


Bolnes, van Dongen schoenen.
Op de foto C. van Dongen (postbode) met zijn vrouw voor de winkel.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?