Bakker Honcoop


Bakker Honcoop ventte zijn brood uit met een hondenkar.
De Wet op de Dierenbescherming die m.i.v. 1962 in werking trad, verbood uiteindelijk het beroepsmatig werken met honden.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?