Paasos voor de winkel van Buzink


Foto uit omstreeks 1935
Paasos voor de winkel van slager Buzink aan de Ringdijk te Slikkerveer. Het was min of meer een folklorisch gebeuren om als "verse" slager te beste tijd met een Paasos voor de dag te komen.
Van links naar rechts: Hendrik Buzink Sr, Jan Buzink Jr en Jan de Groot.
De paasos is kort na het forgraferen gestorven en vervolgens door de burgerij opgepeuzeld. Volgens plan.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?