De winkel van A.van Wingerden Sr


De winkel van A.van Wingerden Sr met in de deuropening mevr. Van Wingerden.
Later gevestigd de Malle Molen.
Het huis heeft plaats moeten maken voor een winkelcentrum

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?